LIFE COACH -RYHMÄVALMENNUS

KENELLE RYHMÄVALMENNUS ON TARKOITETTU?

 

Ryhmävalmennus on tarkoitettu ryhmälle, jolla on yhteinen muutos- tai kehitystarve. Vaikka valmennus toteutetaan ryhmälle, tapahtuu valmennuksissa myös henkilökohtaista kehittymistä.

 

Ryhmävalmennusta voidaan toteuttaa hyvin erilaisissa ryhmissä. Ryhmäkoko voi vaihdella 2 – 20 henkeen.  Kyseessä voi olla kokonainen työyhteisö, tiimi tai joukkue, harrastus- tai ystäväporukka tai vaikkapa perhe, jos haluatte yhdessä käsitellä jotain yhteistä teemaa.

 

 

RYHMÄVALMENNUSTEN SISÄLTÖ

 

Ryhmävalmennuksen sisältö rakennetaan aina tilaajan tarpeiden mukaisesti. Sisällössä voidaan yhdistellä teemoja eri aihealueilta ryhmälle räätälöidyksi kokonaisuudeksi.

 

Ryhmille sopivia valmennusaiheita voivat olla esim:

 • Ajanhallintaa -valmennus
 • Elämäsi elämä -valmennus
 • Fyysinen hyvinvointi -valmennus
 • Kommunikoiva esimies -valmennus
 • Kuka minä olen -valmennus
 • Löydä luovuutesi käyttöösi -valmennus
 •  Motivaatio -valmennus
 • Muutosvalmennus
 • Parisuhde / perhevalmennus
 • Persoonallisuustyyppi -valmennus
 • Rakasta rakentavasti -valmennus
 • Sosiaalinen hyvinvointi yhteisössä – valmennus
 • Sinkkuvalmennus
 • Stressinhallintaa -valmennus
 • Tiimi / tiimihengen parantaminen -valmennus
 • Tunne tunteesi -valmennus
 • Työhyvinvoinnin valmennus
 •  Työssäjaksaminen -valmennus
 • Uravalmennus nuorelle / aktiivi-ikäiselle
 • Valmistaudu eläkkeelle -valmennus
 • Visiokartta unelmaelämästä -valmennus
 •  YT-neuvottelun jälkeen -valmennus jäljelle jääville, esimiehille tai irtisanotuille

 

MITÄ HYÖTYJÄ SAAT RYHMÄVALMENNUKSESTA?

 

Valmennuksen teema vaikuttaa valmennuksesta saataviin hyötyihin. Ohessa asiakkaiden kokemia hyötyjä.

 

 • valmennus kasvattaa innostusta elämään ja työhön
 • valmennus tuottaa uusia ideota ja luovuus lisääntyy
 • yksilön henkinen hyvinvointi paranee
 • puolisoiden / perheen keskinäinen dynamiikka paranee
 • yksilön itsetunto / itseluottamus kasvaa
 • yksilön tavoitteet kirkastuvat
 • yksilön kyky sopeutua muutokseen paranee
 • valmennus vahvistaa yksilön menestystekijöitä
 • stressinhallintakyky paranee
 • ajanhallintataidot paranevat
 • valmennus tehostaa yksilöiden välistä kommunikointikykyä
 • yksilön ja sitä kautta yrityksen toiminta fokusoituu
 • valmennus vaikuttaa myönteisesti työyhteisön tiimihenkeen
 • yksilön työmotivaatio kasvaa
 • valmennus tuottaa menestystä yksilöille ja sitä kautta yrityksille
 • yrityksen sisäinen viestintä paranee
 • henkinen työhyvinvointi paranee
 • yrityksen tuottavuus paranee
 • sairauspoissaolot vähenevät
 • työilmapiiri paranee
 • työnantajamielikuva paranee
 • työviihtyvyys paranee
 • valmennus sitouttaa henkilöstön yritykseen

 

RYHMÄVALMENNUKSEN TOTEUTUSTAVAT

 

Ryhmävalmennus toteutetaan aina tilaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Ryhmävalmennuksen toteutustapana voi olla joko yhdellä kerralla tietyn teeman ympärillä pidettävä valmennus tai valmennussarja, jolloin käsiteltäviä asioita voidaan tarkastella laajemmaltikin.

 

 

MITÄ RYHMÄVALMENNUS MAKSAA?

 

PYYDÄ TARJOUS RYHMÄVALMENNUSTA VARTEN TÄSTÄ

 

Hintaan vaikuttavat ryhmän koko, valmennuksen sisältö ja  kesto sekä missä valmennus pidetään. Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

 

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA RYHMÄVALMENNUKSISTA

92 % ryhmävalmennuksiin osallistuneista on kokenut valmennukset tarpeellisiksi ja suosittelee valmennuksia muillekin!

 

Valmennuksia on luonnehdittu yllättäviksi, monipuolisiksi, herätteleviksi, virkistäviksi ja positiivisiksi.

 

Asiakkaiden kokemuksia:

 

 • Monipuolinen, asioita tarkasteltiin uudenlaisista näkökulmista, harjoitukset olivat virkistävää vaihtelua perinteisiin koulutuksiin verrattuna
 • Todella mielenkiintoinen ja mukaansatempaava päivä, pysäytti miettimään asioita ja tutkimaan itseään
 • Positiivinen kokemus kaikenkaikkiaan
 • Täysin uudenlainen ja miellyttävä kokemus, sai tehdä asioita, mistä nautti ja olla hiljaisuudessa, mikä ei normaalissa arjessa ole niin itsestään selvä asia
 • Ihana kokemus. Tämmöisiä ”pyrähdyksiä” pitäisi olla säännöllisesti, tulisi mietittyä missä mennään eikä vaan tuulispäänä mennä päin seiniä
 • Virkistävä, rentouttava, erilainen, ajatuksia herättävä
 • Yllätyin, miten mukavaa oli, aika meni siivillä
 • Erilaista, en ole koskaan ennen ollut tällaisessa, kiva tehdä porukassa, vaikka pohtikin omia asioita
 • Erittäin positiivinen, rauhoittava, samalla virkistävä ja kiva kokemus!
 • Virkistävä, yllättävä, voimia antava, osallistuisin uudelleen
 • Erilainen, tuntui oudolta pysähtyä kiireen keskellä, mutta tästä sai paljon lisää energiaa ja positiivisia fiiliksiä
 • Rauhoittava, voimaannuttava ja lisäsi yhteenkuuluvuuden tunnetta työkavereiden kanssa
 • Sain paljon keinoja, joilla parantaa elämääni!
 • Kiva, kun ei ollut perinteinen ”kalvosulkeiskoulutus”
 • Rauhallinen, rento ilmapiiri, oli turvallinen olo valmennuksen ajan
 • Harjoitukset olivat todella rentouttavia ja rauhoittavia, tulen varmasti käyttämään niitä oman kiireen tasoittamiseen
 • Olen todella tyytyväinen valmennukseen, koska asioita sai pohdiskella hiljaa itsekseen eikä niitä tarvinnut välttämättä jakaa, jos ei halunnut
 • Hienoa, että jokainen pääsi osallistumaan ja kokeilemaan harjoituksia henkilökohtaisesti

 

LUOTTAMUKSELLISUUS

 

Valmennus perustuu ehdottomaan luottamuksellisuuteen ja vaitiolovelvollisuuteen.

Vaitiolovelvollisuus on minulle jokapäiväistä asiaa pankkimaailmasta jo vuosien ajalta, joten tältä osin ryhmävalmennuksiin osallistuvien henkilökohtaiset asiat ovat turvassa.

Ryhmävalmennuksen sääntöihin kuuluu myös luottamuksellisuus ryhmään osallistujien kesken. Se, mitä ryhmässä keskustellaan jää ryhmän sisälle. Lisäksi kenenkään ei tarvitse paljastaa itsestään toisille mitään sellaista, mitä ei itse halua.

Valmentajana en säilytä valmennuksiin mahdollisesti liittyvää informaatiota valmennussuhteen päätyttyä, vaan hävitän kaiken tuon materiaalin asianmukaisesti

Sähköiset laitteet, joita valmennuksissa käytän, on salasanasuojattuja sekä tietoturvasuojattuja. Salasanojen takana olevassa asiakasrekisterissä säilytän ainoastaan asiakkaan yhteystietoja mahdolliseen omaan markkinointitarkoitukseen.

En myöskään luovuta asiakastietoja kenellekään ulkopuoliselle. Asiakkaalla on  aina oikeus kieltää markkinointi itselleen ilmoittamalla minulle asiasta.

 

 

 

 © COPYRIGHT UUSISUUNTA.COM

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS STELLAINDIGO.COM

UUSISUUNTA.COM

y-tunnus 2749562-1

42100 Jämsä

mari@uusisuunta.com

www.uusisuunta.com

SKYPE: uusisuunta.com